foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Mateřská škola Národní
se zaměřením
na ranou péči

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Tel.: 224 211 341
IČO: 63832925

Ředitelka školy

Bc. Šárka Matoušková

Statutární zástupkyně

Zuzana Holická
narodni@msnarodni.cz

1. třída

Tel.: 224 241 218

2. třída

Tel.: 224 241 216

3. třída

Tel.: 224 241 217

4. třída

Tel.: 601 562 654


Hospodářka školy

Renáta Dontová

Jidelna školy
jidelnanarodni@msnarodni.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí

omluvynarodni@msnarodni.cz


Řásnovka 779/5
Praha 1
Tel.: 222 316 272

Zástupkyně

Barbora Plassová
rasnovka@msnarodni.cz


Řásnovka 784/2
Praha 1
Tel.: 222 315 294

Zástupkyně

Markéta Mrázová
ranapece@msnarodni.czDěkujeme za celoroční spolupráci s Nadací Pražské děti


Oprávnění využívat značku Mezigeneračně - zdePrague BoatsJosef Lada

Spolek rodičů při MŠ Národní

Stanovy k nahlédnutí zde

Spolek rodičů při MŠ Národní vznikl za účelem zajišťování a financování kulturních akcí, fakultativních vzdělávacích programů, nadstandardních činností a obdobných aktivit dětí zapsaných v MŠ Národní

IČO: 22707531

Výbor Spolku rodičů se skládá z:

  • Předseda spolku
  • Místopředseda
  • Členové výboru
  • Revizní komise
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, připomínky či náměty, prosím, adresujte je na email spolek.narodni@seznam.cz

Členské příspěvky:

900 Kč za pololetí
Číslo účtu 2700333817/2010, variabilní symbol dítěte
Do poznámky platby napsat jméno dítěte.