foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8 foto9 foto10 foto11

Mateřská škola Národní
se zaměřením
na ranou péči

Národní 416/37
110 00 Praha 1
Tel.: 224 211 341
IČO: 63832925

Ředitelka školy

Bc. Šárka Matoušková

Statutární zástupkyně

Zuzana Holická
narodni@msnarodni.cz

1. třída

Tel.: 224 241 218

2. třída

Tel.: 224 241 216

3. třída

Tel.: 601 562 654

4. třída

Tel.: 224 241 217


Hospodářka školy

Renáta Dontová

Jidelna školy
jidelnanarodni@msnarodni.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí

omluvynarodni@msnarodni.cz


Řásnovka 779/5
Praha 1
Tel.: 222 316 272

Zástupkyně

Barbora Plassová
rasnovka@msnarodni.cz


Řásnovka 784/2
Praha 1
Tel.: 222 315 294

Zástupkyně

Markéta Mrázová
ranapece@msnarodni.czDěkujeme za celoroční spolupráci s Nadací Pražské děti


Oprávnění využívat značku Mezigeneračně - zdePrague BoatsJosef Lada

Zaměření školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "Od pohádek k legendám" je zpracován pro všechny tři školy (viz. dokumentace školy ).

Program MŠ Národní a MŠ Řásnovka 5 je zaměřen na poznávání historie, kultury a tradic v místě sídla školy, v srdci Prahy. Prostřednictvím pohádek, pověstí a legend, cílenými vycházkami, návštěvami galerií, muzeí, výstav, knihoven a dalších kulturních institucí získávají děti prožitkem a bezprostředním vnímáním poznatky o životě našich předků i současném dění. Škola však děti rozvíjí i v dalších oblastech – hudební, výtvarné, věnujeme se předčtenářské a předmatematické gramotnosti, v oblasti fyzické zdatnosti podporujeme děti sportovními aktivitami plaveckými, pohybovými i ozdravně-relaxačními.

MŠ Řásnovka 2 pro děti od 2 - 3 let se zaměřuje především na prožitek ze hry, která je zásadní činností dne. Dalšími aktivitami, které ve škole probíhají, to jsou činnosti hudební, dramatické, tělovýchovné a výtvarné. Nedílnou součástí je seznamování s literaturou prostřednictvím říkadel, básniček a pohádek. Děti přirozenou cestou denního režimu získávají základní dovednosti a návyky v sebeobsluze, hygieně a stolování.