Pro rodiče

MŠ NÁRODNÍ, ŘÁSNOVKA 5, ŘÁSNOVKA 2 : 7:00 — 17:00  hod. ( celodenní provoz ) 
PŘÍCHOD DĚTÍ: nejpozději do 8:30 hod. 
ODCHOD PO OBĚDĚ: MŠ Národní a Řásnovka 5 = 12:15 - 12:45 hod., 
MŠ Řásnovka 2 = 12:00 hod. 
ODPOLEDNÍ VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ: 15:00 - 16:50 hod. 
Provoz MŠ je ukončen v 17:00 hod.

ŠKOLNÉ: 

800.- Kč měsíčně MŠ Národní a Řásnovka 5

Děti plnící povinné školní vzdělávání - školné NEPLATÍ. 


1 500.- Kč MŠ Řásnovka 2 


Číslo účtu pro platbu školného pro všechny děti = 16038011/0100 + variabilní symbol dítěte

STRAVNÉ:
1210,- Kč (55,- Kč za den)

Děti s odkladem školní docházky 1298,- Kč (59,- Kč za den) ve všech školách.
Čísla účtů jídelen : 
MŠ Národní = 16038011/0100 
MŠ Řásnovka 5 = 19933011/0100 
MŠ Řásnovka 2 = 107-4329330257/0100 
Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!! STRAVNÉ MUSÍ BÝT UHRAZENO PŘED ZAPOČETÍM STRAVOVÁNÍ DĚTÍ:

STRAVNÉ JE SPLATNÉ DO POSLEDNÍHO DNE PŘEDCHÁZEJÍCÍHO MĚSÍCE = DO 31. 8. NA MĚSÍC ZÁŘÍ

POSLEDNÍ PLATBA ŠKOLNÍHO ROKU JE UHRAZENA DO 31. 5. = NA MĚSÍC ČERVEN

PLATEBNÍ PODMÍNKY: Měsíční úplata za vzdělávání je stanovena ve výši 800.- Kč měsíčně na Národní a Řásnovce 5, 1 500.- Kč na Řásnovce 2. Školné je splatné do 15. dne v příslušném kalendářním měsíci bezhotovostním převodem na účet MŠ. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ je bezúplatné. Podrobné informace poskytneme ve školách.

STRAVOVÁNÍ:  Stravovaní zajišťují vlastní školní kuchyně. O jídelníčku jsou rodiče informováni na nástěnce v prostorách MŠ. Stravování dětí odpovídá všem stravovacím normám. Nutriční hodnoty jídel odpovídají zásadám racionálního stravování. Děti mají k dispozici celozrnné pečivo, chléb, mléčné koktejly, jogurty a další mléčné produkty. Vařeny jsou pokrmy masité a zeleninové, ryby a luštěniny, sladká jídla jsou zařazena 2x měsíčně. V jídelníčku je 3x denně obsaženo čerstvé ovoce a zelenina.

STRAVOVACÍ REŽIM: 8.45 - 9.15 hod. dopolední svačina, oběd MŠ Národní a Řásnovka 5: 11.45-12.15 hod. a MŠ Řásnovka 2: 11.30 - 12.00 hod. , 14.45- 15.00  hod. odpolední svačina.

OMLUVENÍ Z DOCHÁZKY:  Den předem ve třídě nebo telefonicky, nejpozději však do 8. 00 hod. omluveného dne.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:„Od pohádek k legendám„ je zpracován pro všechny tři školy . Program školy je zaměřen na poznávání historie, kultury a tradic v místě sídla školy, v srdci Prahy. Prostřednictvím pohádek, pověstí a legend, cílenými vycházkami, návštěvami galerií, muzeí, výstav, knihoven a dalších kulturních institucí získávají děti prožitkem a bezprostředním vnímáním poznatky o životě našich předků i současném dění. Škola však děti rozvíjí i v dalších oblastech – hudební, výtvarné, věnujeme se předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Oblast fyzické zdatnosti podporujeme sportovními aktivitami plaveckými a pohybovými ve spolupráci s Nadací Pražské děti, tělovýchovnými aktivitami v tělocvičně školy v Masné ulici, preferovanou pěší chůzí, cílenými tématickými vycházkami a výlety ( Pražský hrad, Vyšehrad, Petřínské sady, Stromovka, Střelecký ostrov,…). Relaxačně-ozdravné pobyty v solné jeskyni jsou pořádány pro nejmladší děti z MŠ Řásnovka 2 a 5. Pravidelné jsou také výlety parníkem ve spolupráci s Prague Boats a hry v písku Beach Strahov. Tradicí se již staly Vánoční besídky a dílničky, Velikonoční tvoření s rodiči, školní slavnosti a školní výlet. Škola také spolupracuje se spádovými ZŠ – Brána jazyků -Vojtěšská, ZŠ Curieových, ZŠ Vodičkova-Jindřišská. V odpoledních hodinách jsou pro děti organizovány pohybové aktivity, dramaťáček, keramika, kroužek angličtiny, kroužek Šikovné ručičky a kroužek výuky předmatematické gramotnosti.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ  — vyjíždíme 2x ročně do stálé školy v přírodě  v Česticích u Strakonic. Více informací v odkazu ŠvP, fotogalerii a na webových stránkách svp-cestice.cz
VYBAVENÍ DO TŘÍDY : pohodlné - trička, legíny,sukénky, šortky..., bačkory s klínkem a pevnou podrážkou. (více informací k rozkliknutí níže v PDF)
POBYT VENKU : sportovní oblečení a obuv - dle počasí.
ODPOLEDNÍ ODPOČINEK :pyžamo.
Vše podepsané.

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PŘI NÁSTUPU DO MŠ: Znát své jméno a příjmení, poznat si své věci, zvládat základní hygienické a sebeobslužné návyky (říci si o toaletu, umýt si ruce, poznat si své věci, oblečení, obout si boty, bačkory), ovládat základy stolování (sezení u stolu, pití z hrnečku, najíst se lžící). Zvládat základní komunikační dovednosti.
Adaptace dětí = 14 dní a dále individuálně po dohodě s rodiči.

Kontakty

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Národní 416/37
110 00 Praha 1
Ředitelka školy
Bc. Šárka Matoušková
Tel.: 224 211 341 
Datová schránka: p365373
IČO: 63832925
narodni@msnarodni.cz     

Statutární zástupkyně
Zuzana Holická

Hospodářka školy
Renáta Dontová
Jidelna školy
jidelnanarodni@msnarodni.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí
omluvynarodni@msnarodni.cz            

1. třída
Tel.: 224 241 218

2. třída
Tel.: 224 241 216

3. třída
Tel.: 224 241 217

4. třída
Tel.: 601 562 654

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100 

800,- Kč / měsíc

Děti plnící povinné předškolní vzdělávání školné neplatí.

Platba stravného MŠ Národní = 16038011/0100   

1210,- Kč / měsíc

děti s odkladem školní docházky 1298,- Kč        

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

                                                                                                                                                                                  

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 779/5
110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 272 (kancelář)
rasnovka@msnarodni.cz

Zástupkyně
Marcela Palečková
rasnovka@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyrasnovka@msnarodni.cz  

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100 

800,- Kč / měsíc

Děti plnící povinné předškolní vzdělávání školné neplatí.

Platba stravného MŠ Řásnovka 5 = 19933011/0100 

1210,- Kč / měsíc

děti s odkladem školní docházky 1298,- Kč 

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

 

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 784/2
110 00 Praha 1
Tel.: 222 315 294 (kancelář)
ranapece@msnarodni.cz

Zástupkyně
Markéta Mrázová
ranapece@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyranapece@msnarodni.cz  

Solná jeskyně
provoz@msnarodni.cz  

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100

1500,- Kč / měsíc

Platba stravného MŠ Řásnovka 2 =  107-4329330257/0100 

1210,- Kč / měsíc

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.