Zaměření školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "Od pohádek k legendám" je zpracován pro všechny tři školy.Program MŠ Národní a MŠ Řásnovka 5 je zaměřen na poznávání historie, kultury a tradic v místě sídla školy, v srdci Prahy. Prostřednictvím pohádek, pověstí a legend, cílenými vycházkami, návštěvami galerií, muzeí, výstav, knihoven a dalších kulturních institucí získávají děti prožitkem a bezprostředním vnímáním poznatky o životě našich předků i současném dění. Škola však děti rozvíjí i v dalších oblastech – hudební, výtvarné, věnujeme se předčtenářské a předmatematické gramotnosti, v oblasti fyzické zdatnosti podporujeme děti sportovními aktivitami plaveckými, pohybovými i ozdravně-relaxačními.MŠ Řásnovka 2 pro děti od 2 - 3 let se zaměřuje především na prožitek ze hry, která je zásadní činností dne. Dalšími aktivitami, které ve škole probíhají, to jsou činnosti hudební, dramatické, tělovýchovné a výtvarné. Nedílnou součástí je seznamování s literaturou prostřednictvím říkadel, básniček a pohádek. Děti přirozenou cestou denního režimu získávají základní dovednosti a návyky v sebeobsluze, hygieně a stolování.

Virtuální prohlídka

Kontakty

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Národní 416/37
110 00 Praha 1
Ředitelka školy
Bc. Šárka Matoušková
Tel.: 224 211 341 (ředitelna)
Datová schránka: p365373
IČO: 63832925
narodni@msnarodni.cz     

Statutární zástupkyně
Zuzana Holická

Hospodářka školy
Renáta Dontová
Jidelna školy
jidelnanarodni@msnarodni.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí
omluvynarodni@msnarodni.cz                                                                                                                                                                                                             

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 779/5
110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 272 (kancelář)
rasnovka@msnarodni.cz

Zástupkyně
Barbora Plassová
rasnovka@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyrasnovka@msnarodni.cz  

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 784/2
110 00 Praha 1
Tel.: 222 315 294 (kancelář)
ranapece@msnarodni.cz

Zástupkyně
Markéta Mrázová
ranapece@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyranapece@msnarodni.cz