Projekt MŠ Národní šablony

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Národní Šablony II.“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015284, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a podporu extrakurikulárních i rozvojových aktivit.

Celková výše podpory činí 754.263,- Kč.

Od 1.9.2017 – 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Národní šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005686, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

Celková výše podpory činí 606.784,- Kč.

Kontakty

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Národní 416/37
110 00 Praha 1
Ředitelka školy
Bc. Šárka Matoušková
Tel.: 224 211 341 (ředitelna)
Datová schránka: p365373
IČO: 63832925
narodni@msnarodni.cz     

Statutární zástupkyně
Zuzana Holická

Hospodářka školy
Renáta Dontová
Jidelna školy
jidelnanarodni@msnarodni.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí
omluvynarodni@msnarodni.cz            

1. třída
Tel.: 224 241 218

2. třída
Tel.: 224 241 216

3. třída
Tel.: 601 562 654

4. třída
Tel.: 224 241 217

                                                                                                                                                                                                

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 779/5
110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 272 (kancelář)
rasnovka@msnarodni.cz

Zástupkyně
Barbora Plassová
rasnovka@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyrasnovka@msnarodni.cz  

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 784/2
110 00 Praha 1
Tel.: 222 315 294 (kancelář)
ranapece@msnarodni.cz

Zástupkyně
Markéta Mrázová
ranapece@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyranapece@msnarodni.cz