ZPRÁVY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ V ČESTICÍCH

Aktuální informace na odkaze zde.

 

Pozvánka na schůzku rodičů dětí přijatých do MŠ Národní a MŠ Řásnovka 2

Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí pod registračními kódy

Rozhodnutí o přijetí = nebude-li doručeno odvolání proti přijetí, má se za to, že je přijetí do MŠ akceptováno

(po dohodě lze Rozhodnutí zaslat do datových schránek či si osobně vyzvednout v ředitelně školy po smluvení termínu). 
Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně.

 

Naše budovy

Kontakty

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Národní 416/37
110 00 Praha 1
Ředitelka školy
Bc. Šárka Matoušková
Tel.: 224 211 341 (pouze ředitelna)
Datová schránka: p365373
IČO: 63832925
narodni@msnarodni.cz     

Statutární zástupkyně
Zuzana Holická

Hospodářka školy
Renáta Dontová
Jidelna školy
jidelnanarodni@msnarodni.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí
omluvynarodni@msnarodni.cz            

1. třída
Tel.: 224 241 218

2. třída
Tel.: 224 241 216

3. třída
Tel.: 601 562 654

4. třída
Tel.: 224 241 217

                                                                                                                                                                                                

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 779/5
110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 272 (kancelář)
rasnovka@msnarodni.cz

Zástupkyně
Barbora Plassová
rasnovka@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyrasnovka@msnarodni.cz  

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 784/2
110 00 Praha 1
Tel.: 222 315 294 (kancelář)
ranapece@msnarodni.cz

Zástupkyně
Markéta Mrázová
ranapece@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyranapece@msnarodni.cz