Vzdělávání dětí

Zaměření školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "Od pohádek k legendám" je zpracován pro všechny tři školy.Program MŠ Národní a MŠ Řásnovka 5 je zaměřen na poznávání historie, kultury a tradic v místě sídla školy, v srdci Prahy. Prostřednictvím pohádek, pověstí a legend, cílenými vycházkami, návštěvami galerií, muzeí, výstav, knihoven a dalších kulturních institucí získávají děti prožitkem a bezprostředním vnímáním poznatky o životě našich předků i současném dění. Škola však děti rozvíjí i v dalších oblastech – hudební, výtvarné, věnujeme se předčtenářské a předmatematické gramotnosti, v oblasti fyzické zdatnosti podporujeme děti sportovními aktivitami plaveckými, pohybovými i ozdravně-relaxačními.MŠ Řásnovka 2 pro děti od 2 - 3 let se zaměřuje především na prožitek ze hry, která je zásadní činností dne. Dalšími aktivitami, které ve škole probíhají, to jsou činnosti hudební, dramatické, tělovýchovné a výtvarné. Nedílnou součástí je seznamování s literaturou prostřednictvím říkadel, básniček a pohádek. Děti přirozenou cestou denního režimu získávají základní dovednosti a návyky v sebeobsluze, hygieně a stolování.

MŠ Národní a Řásnovka 5

Aktivity a spolupráce:

 • Koncerty – Rudolfinum, Pražská filharmonie, ZUŠ
 • Spolupráce se ZŠ v regionu Prahy 1 – příprava předškoláků
 • Výroční sportovní olympiáda Na Františku
 • Celoroční cvičení v tělocvičně školy v Masné ulici (Řásnovka 5)
 • Výjezdy na ŠvP v Česticích - 3x ročně
 • Pravidelné návštěvy Městské knihovny
 • Spolupráce s Národní galerií, Galerií hl. m. Prahy, Sovovy mlýny, návštěvy výstav - komentované prohlídky historických objektů v okolí mateřské školy, Botanická zahrada, interaktivní dílny
 • Planetária
 • Beach Strahov – hry v písku ve spolupráci s Nadací Pražské děti
 • AXA – plavecký kurz ve spolupráci s Nadací Pražské děti (předškoláci)
 • Masopust – karnevaly s programem pro děti
 • Prague Boats - výlety parníkem
 • Měsíční divadelní představení profesionálních souborů v MŠ
 • Návštěvy kamenných divadel – Minaret, Divadlo V Dlouhé, Divadlo Kollowrat…
 • Návštěvy kina Ponrepo
 • Školní slavnosti Vánoční, Velikonoční, Den dětí
 • Rozloučení s předškolními dětmi - celoškolní slavnost k odchodu dětí do ZŠ
 • Prevence dětem - preventivní program se záchranáři, policisty a hasiči
 • Preventivní pořady k dentální hygieně – Pečujeme o zoubky
 • Ekologické programy realizované v interiéru, na školní zahradě ( Dravci ), v přírodním prostředí pražských parků a lesoparků – Stromovka, Letná, Grébovka a další
 • Závěrečný školní výlet do přírodního prostředí – farmy
 • Celoroční spolupráce s Nadací Pražské děti a společností Prague Boats

V odpoledních hodinách :

 • Flétnička
 • Angličtina
 • Dramaťáček
 • Keramika - Řásnovka 5
 • a další aktivity

MŠ Řásnovka 2

 • Koncerty s písničkami
 • Ekologické programy na školní zahradě, pořad o dravcích, farma zvířátek
 • Ekologické činnosti v prostoru přírodní zahrady – pěstování a další činnosti
 • Prague Boats – jízda parníkem po Vltavě historickou částí Prahy
 • Masopustní oslavy – karneval s programem
 • Měsíční divadelní představení profesionálních souborů
 • Oslavy Vánoc, Velikonoc
 • Slavnost k MDD – soutěže, masky, tanec, překvapení
 • Školní slavnost pro děti a rodiče s programem

Kontakty

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Národní 416/37
110 00 Praha 1
Ředitelka školy
Bc. Šárka Matoušková
Tel.: 224 211 341 
Datová schránka: p365373
IČO: 63832925
narodni@msnarodni.cz     

Statutární zástupkyně
Zuzana Holická

Hospodářka školy
Renáta Dontová
Jidelna školy
jidelnanarodni@msnarodni.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí
omluvynarodni@msnarodni.cz            

1. třída
Tel.: 224 241 218

2. třída
Tel.: 224 241 216

3. třída
Tel.: 224 241 217

4. třída
Tel.: 601 562 654

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100 

800,- Kč / měsíc

Děti plnící povinné předškolní vzdělávání školné neplatí.

Platba stravného MŠ Národní = 16038011/0100   

1210,- Kč / měsíc

děti s odkladem školní docházky 1298,- Kč        

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

                                                                                                                                                                                  

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 779/5
110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 272 (kancelář)
rasnovka@msnarodni.cz

Zástupkyně
Marcela Palečková
rasnovka@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyrasnovka@msnarodni.cz  

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100 

800,- Kč / měsíc

Děti plnící povinné předškolní vzdělávání školné neplatí.

Platba stravného MŠ Řásnovka 5 = 19933011/0100 

1210,- Kč / měsíc

děti s odkladem školní docházky 1298,- Kč 

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

 

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 784/2
110 00 Praha 1
Tel.: 222 315 294 (kancelář)
ranapece@msnarodni.cz

Zástupkyně
Markéta Mrázová
ranapece@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyranapece@msnarodni.cz  

Solná jeskyně
provoz@msnarodni.cz  

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100

1500,- Kč / měsíc

Platba stravného MŠ Řásnovka 2 =  107-4329330257/0100 

1210,- Kč / měsíc

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

 

Dotazníkové šetření 2022

Vážení rodiče,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku.

Termín pro vyplnění dotazníku: 1.6. – 20.6. 2022

 

Omlouváme se za komplikace s elektronickou verzí dotazníku. Správce serveru stále pracuje na odstranění problému.

El. verze dotazníku tedy nebude k dispozici a prosíme o vyplnění tištěné formy v MŠ.

Děkujeme za pochopení.


Možnosti vyplnění dotazníku:
Vyzvednout v šatně (nebo vytisknout PDF pod textem), vyplnit ručně a vhodit do schránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.