Budova Národní - aktivity dětí

Aktivity a spolupráce:

 • Spolupráce se ZŠ v regionu Prahy 1 – příprava předškoláků
 • Výroční sportovní olympiáda Na Františku
 • Celoroční cvičení v tělocvičně školy v Masné ulici
 • Výjezdy na ŠvP v Česticích - 3x ročně
 • Pravidelné návštěvy Městské knihovny
 • Spolupráce s Národní galerií, Galerií hl. m. Prahy, Sovovy mlýny, návštěvy výstav, Peprná Praha - komentované prohlídky historických objektů v okolí mateřské školy , planetária, Botanická zahrada, interaktivní dílny
 • Beach Strahov – hry v písku ve spolupráci s Nadací Pražské děti
 • AXA – plavecký kurz ve spolupráci s Nadací Pražské děti
 • Masopust – karnevaly s programem pro děti
 • Prague Boats - výlety parníkem
 • Měsíční divadelní představení profesionálních souborů v MŠ
 • Návštěvy kamenných divadel – Minaret, Gong, Glans, U Hasičů,…
 • Koncerty – Pražská filharmonie, ZUŠ
 • Školní slavnosti Vánoční, Velikonoční, Den dětí
 • Vánoční a Velikonoční dílničky
 • Rozloučení s předškolními dětmi - celoškolní slavnost k odchodu dětí do ZŠ
 • Prevence dětem - preventivní program se záchranáři, policisty a hasiči
 • Preventivní pořady k dentální hygieně – Pečujeme o zoubky
 • Ekologické programy realizované v interiéru ( Jak se peče chleba ), na školní zahradě ( Dravci ), v přírodním prostředí pražských parků a lesoparků – Stromovka, Letná, Grébovka a další
 • Závěrečný školní výlet do přírodního prostředí – farmy, s historickou tematikou - hrady
 • Celoroční spolupráce s Nadací Pražské děti, společností JosefLada.cz a společností Prague Boats

V odpoledních hodinách :

 • Flétnička
 • Angličtina
 • Dramaťáček
 • Keramika - Řásnovka 5
 • a další aktivity

Kontakty

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Národní 416/37
110 00 Praha 1
Ředitelka školy
Bc. Šárka Matoušková
Tel.: 224 211 341 (pouze ředitelna)
Datová schránka: p365373
IČO: 63832925
narodni@msnarodni.cz     

Statutární zástupkyně
Zuzana Holická

Hospodářka školy
Renáta Dontová
Jidelna školy
jidelnanarodni@msnarodni.cz
Tel.: 601 562 656

Omluvy dětí
omluvynarodni@msnarodni.cz            

1. třída
Tel.: 224 241 218

2. třída
Tel.: 224 241 216

3. třída
Tel.: 224 241 217

4. třída
Tel.: 601 562 654

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100 

Platba stravného MŠ Národní = 16038011/0100           

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

                                                                                                                                                                                  

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 779/5
110 00 Praha 1
Tel.: 222 316 272 (kancelář)
rasnovka@msnarodni.cz

Zástupkyně
Barbora Plassová
rasnovka@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyrasnovka@msnarodni.cz  

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100 

Platba stravného MŠ Řásnovka 5 = 19933011/0100 

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.

 

Mateřská škola Národní 
se zaměřením 
na ranou péči
Řásnovka 784/2
110 00 Praha 1
Tel.: 222 315 294 (kancelář)
ranapece@msnarodni.cz

Zástupkyně
Markéta Mrázová
ranapece@msnarodni.cz

Omluvy dětí
omluvyranapece@msnarodni.cz  

Bankovní spojení:

Platba školného pro všechny děti = 16038011/0100

Platba stravného MŠ Řásnovka 2 =   

107-4329330257/0100 

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.